HRM-system

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser:

• Molntjänst för tidregistrering, HR-och lönesystem

• Tjänster under implementation

• Beställarens specifika integrationstjänster; Integration mot ekonomisystemet

Agresso, Active Directory (AzureAD) och Twoday Insikt

• Mobilt gränssnitt med apptjänst för beställarens medarbetare

• Drift, underhåll och support under avtalstiden inklusive uppdateringar som

krävs för att följa vid var tid gällande svenska lagar och tillämpliga avtal

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/5