AB Bostäder i Borås HR-, löne- och tidsregistreringssystem

HR-, löne- och tidsregistreringssystem

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser:

• Molntjänst för tidregistrering, HR-och lönesystem

• Tjänster under implementation

• Beställarens specifika integrationstjänster; Integration mot ekonomisystemet

Agresso, FAST2, Active Directory (AzureAD) och Visma Insikt

• Drift, underhåll och support under avtalstiden inklusive uppdateringar som

krävs för att följa vid var tid gällande svenska lagar och tillämpliga avtal

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/3