AB Bostäder i Borås Bemanningstjänster Socionomkonsulter

Bemanningstjänster Socionomkonsulter

Borås kommun, BORÅS

Upphandlingen omfattar UMs behov av bemanning av socionomkonsulter för uppdrag av myndighetsutövande och/eller uppdrag enligt verksamhetsområde.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-00027IN