Bostäder i Borås 24015 - Norrby, Sjöbo Takbyte

24015 - Norrby, Sjöbo Takbyte

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser omläggning takpapp av fyra flerbostadshus enligt förfrågningsunderlag.

Två belägna i stadsdelen Norrby och två på Sjöbo, Borås.

Sista anbudsdag
Idag

(2024-06-14)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/12