Bostäder i Borås 24001 - Fönsterbyte Södra Göta

24001 - Fönsterbyte Södra Göta

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser fönsterbyte i fjorton flerbostadshus, varav ett är en option. Entreprenaden är uppdelad i två delar där hälften av husen ska bli klara 2024 och resterande 2025.

Alla hus är belägna i stadsdelen Göta, Borås.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-02-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/1