Bostäder i Borås 24001 - Fönsterbyte Södra Göta 2024/2025

24001 - Fönsterbyte Södra Göta 2024/2025

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser fönsterbyte i tretton (13) flerbostadshus med kvarboende.

Fönster och fönsterdörrar ska handlas upp via trepartsavtal mellan Beställaren, entreprenören och HBV.

Samtliga hus är belägna i stadsdelen Göta i Borås.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-08)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/7