Bostäder i Borås 23036 - Hällegatan Stambyte och Köksrenovering

23036 - Hällegatan Stambyte och Köksrenovering

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Totalentreprenaden omfattar stambyte i tre flerbostadshus med totalt 98 lägenheter. Hyresgäster erbjuds möjlighet till köksrenovering i samband med stambyte, ingen volym garanteras gällande köksrenovering. Mängder på anbudsformulär är endast med för utvärderingssyfte.

I entreprenaden ingår att lämna á-priser för respektive kökstyp som återfinns i husen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-27)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/11