AB Bostäder i Borås 22002 - Fönsterbyte Tullatorget

22002 - Fönsterbyte Tullatorget

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser fönsterbyte på en fastighet i beställarens bestånd, beläget i stadsdelen Tullen, Borås.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/2