AB Bostäder i Borås 22001 Fönsterbyte

22001 Fönsterbyte

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser fönsterbyte på två flerbostadshus i beställarens bestånd. Objekten är belägna i stadsdelen Norrby, Borås med adress, Bohusgatan 4-12 och Östgötagatan 4-12.

Entreprenaden är delad i två huvuddelar;

Del 1: Bohusgatan 4-12,

Del 2: Östgötagatan 4-12.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/1