AB Bostäder i Borås 20041 - Hultahuset om- och tillbyggnad

20041 - Hultahuset om- och tillbyggnad

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av kv. Hultahus 5, Hultatorg 2.

Lokaler anpassas för fritidgård, mötesplats och förskola.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/26