Vilka är upphandlingsprinciperna?

Det finns fem grundläggande upphandlingsprinciper som ligger till grund för de lagar som styr all offentlig upphandling. Upphandlingslagarnas bestämmelser ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa principer.