Vad innebär principen om icke-diskriminering?

Vad innebär principen om icke-diskriminering?

Principen om icke-diskriminering är ett förbud mot diskriminering av leverantörer på grund av nationalitet (som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Detta innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa krav som endast svenska företag kan uppfylla eller känner till. Principen gäller även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att få anbud från utländska leverantörer.

Likaså ska anbudssökande och anbudsgivare från andra kommuner behandlas på samma sätt som företag på den egna orten.

Principen om icke-diskriminering på engelska

The principle of non-discrimination