Vad innebär pacta sunt servanda?

Pacta sunt servanda (latin för ‘avtal ska hållas’) är en juridiskt grundläggande term som innebär att ett avtal är bindande för de parter som ingått det och att avtalet därmed måste hållas. Avtalet behöver inte ha ingåtts skriftligt på papper, utan kan även ske muntligt eller via e-post.

Pacta sunt servanda på engelska

Agreements must be kept

Gå tillbaka till alla ord