Vad innebär pacta sunt servanda?

Pacta sunt servanda (latin för ‘avtal ska hållas’) är en juridiskt grundläggande term som innebär att ett avtal är bindande för de parter som ingått det och att avtalet därmed måste hållas.

När gäller pacta sunt servanda?

För att pacta sunt servanda ska gälla behöver inte avtalet ha ingåtts skriftligt på papper, utan kan även ske muntligt eller via e-post.

Pacta sunt servanda på engelska

Agreements must be kept

Gå tillbaka till alla ord