Vad innebär öppet förfarande?

Vad innebär öppet förfarande?

Öppet förfarande är ett förfarande som innebär att alla leverantörer får lämna anbud. Detta är det vanligaste förfaringssättet över tröskelvärdena.

Ett öppet förfarande genomförs i ett steg, vilket betyder att samtliga leverantörer lämnar in anbud och att prövning av krav på leverantören samt prövning av anbud sker i ett och samma steg. I anbudet ska leverantören uppge alla den information som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. I detta förfarande får förhandling med leverantören inte förekomma. Tidsfristen vid öppet förfarande är i regel 35 dagar.

Öppet förfarande på engelska

Open procedure