Vad innebär LUF?

LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, som utgörs av vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena. Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning.

Ofta har organ ensamrätt att leverera och tillhandahålla distribution på dessa områden, varför försäljningssektorernas marknad kännetecknas monopol eller oligopol tillsammans med avsaknaden av fri konkurrens.