Vad innebär LOV?

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller för en kommun eller region som vill konkurrenspröva kommunala eller landstingskommunala tjänster inom hälsovård eller social- och omsorgstjänster. Detta görs genom att överlåta åt brukaren eller patienten att välja utförare bland olika leverantörer inom ett valfrihetssystem. Med andra ord är detta ett regelverk som beskriver hur en privat utförare kan bli leverantör av välfärdstjänster.