Vad innebär löftesprincipen?

Löftesprincipen är en grundläggande rättsprincip inom svensk avtalsrätt som innebär att ett anbud blir bindande för en givare från det att motparten har tagit del av anbudet tills det att acceptfristen gått ut eller anbudet avslagits. Enligt löftesprincipen kan ett anbud förfalla på olika sätt. Dels kan det förlora sin giltighet när en anbudsmottagare meddelar att den inte längre är intresserad, dels förfaller anbudet vid oren eller sen accept. En oren accept betyder att anbudet accepteras med förändringar eller tillägg, medan en sen accept betyder att anbudet har accepterats efter anbudets giltighetstid gått ut.

Löftesprincipen på engelska

Promise principle

Gå tillbaka till alla ord