Vad innebär likabehandlingsprincipen?

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. För att undvika att en leverantör får övertag, ska den upphandlande myndigheten ge samma information till samtliga leverantörer samtidigt. Upphandlaren får exempelvis inte ställa en typ av krav på stora leverantörer och ett annat på mindre leverantör, eftersom regler och tidsfrister ska vara samma för alla.

Likabehandlingsprincipen på engelska

Principle of equal treatment

Gå tillbaka till alla ord