Våga tänka nytt med innovationsupphandling

Offentlig sektor står inför en rad samhällsutmaningar. Bland annat med att skapa ett digitaliserat och hållbart Sverige genom aktivt arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Eftersom offentlig upphandling står för cirka 14% av EU:s BNP är det ett effektivt verktyg för att driva på utveckling och innovation på dessa områden. Målet med innovationsupphandling är att fokusera på funktioner som tillfredsställer mänskliga behov eller löser samhällsutmaningar, snarare än tillväxten av nya produkter i sig. Istället för att köpa “off-the-shelf-lösningar” som vid en reguljär upphandling, bidrar den offentliga köparen till innovativa, samhällsfrämjande lösningar som stimulerar framtidens marknad.

Offentlig innovationsupphandling på engelska

Public Procurement of Innovative solutions

Nu vet du vad innovationsupphandling är!

Med Opic Upphandlingskoll kan du bevaka upphandlingar i offentlig sektor. Prova tjänsten gratis i 7 dagar!