Visma Strictmode
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen.

Upphandlingar kan ställa hållbara miljökrav

Varje år upphandlar kommuner och regioner varor för omkring 700 miljarder kronor. Då inköpen har en stor påverkan på miljö och klimat, är det viktigt att upphandlingar tar hänsyn till hur denna påverkan kan minskas. Upphandlingar har en avgörande betydelse i arbetet att göra Sverige klimatneutralt och fritt från fossila utsläpp, som ett led i att nå de nationella miljökvalitetskraven.

Gemensamt samarbete

Sedan 2010 arbetar Sveriges samtliga regioner och landsting i ett nationellt samarbete för hållbar upphandling. Den gemensamma uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer inom fyra huvudområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Leverantörer förväntas leva upp till denna gemensamma uppförandekod samt ha fastställda rutiner för att leverans och framställning av varor eller tjänster är förenliga med Global Compacts hållbarhetsprinciper.

Samtidigt samverkar svenska myndigheter i det gemensamma projektet Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Att implementera hållbar, strategisk upphandling är ett viktigt verktyg för att nå dessa mål.

Hållbar upphandling på engelska

Sustainable procurement

Nu vet du vad hållbar upphandling är!

Med Opic Upphandlingskoll kan du bevaka upphandlingar i offentlig sektor. Prova tjänsten gratis i 7 dagar!

Har du en fråga? Kontakta oss!

JA, jag samtycker till att Mercell Commerce behandlar mina personuppgifter på så sätt som beskrivs här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.
JA, jag vill att Mercell Commerce skickar mig relevant information om tjänster och produkter via e-post. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom länk i e-post.
För att ta del av information och aktiviteter på Mercell behöver vi ditt samtycke