Upphandlingar kan ställa hållbara miljökrav

Varje år upphandlar kommuner och regioner varor för omkring 700 miljarder kronor. Då inköpen har en stor påverkan på miljö och klimat, är det viktigt att upphandlingar tar hänsyn till hur denna påverkan kan minskas. Upphandlingar har en avgörande betydelse i arbetet att göra Sverige klimatneutralt och fritt från fossila utsläpp, som ett led i att nå de nationella miljökvalitetskraven.

Gemensamt samarbete

Sedan 2010 arbetar Sveriges samtliga regioner och landsting i ett nationellt samarbete för hållbar upphandling. Den gemensamma uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer inom fyra huvudområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Leverantörer förväntas leva upp till denna gemensamma uppförandekod samt ha fastställda rutiner för att leverans och framställning av varor eller tjänster är förenliga med Global Compacts hållbarhetsprinciper.

Samtidigt samverkar svenska myndigheter i det gemensamma projektet Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Att implementera hållbar, strategisk upphandling är ett viktigt verktyg för att nå dessa mål.

Hållbar upphandling på engelska

Sustainable procurement

Nu vet du vad hållbar upphandling är!

Med Opic Upphandlingskoll kan du bevaka upphandlingar i offentlig sektor. Prova tjänsten gratis i 7 dagar!