Vad innebär funktionsupphandling?

Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget. Istället för att som vid en traditionell upphandling fokusera på detaljkrav, formuleras kraven vid en funktionsupphandling utifrån mål som mäts med hänsyn till önskade resultat och effekter. Det är alltså målsättningen i kraven hos den offentliga aktören, samt hur väl denna uppfylls, som avgör huruvida effekten av en innovation blir positiv eller inte.

Genom att ställa krav utifrån avsedda effekter, kan offentliga aktörer tillämpa funktionsupphandling för att hitta innovativa lösningar på bland annat miljömässiga, samhälleliga och sociala problem.