Vad innebär förenklad upphandling?

En förenklad upphandling (eller ett förenklat upphandlingsförfarande, som det egentligen heter) innebär att alla leverantörer har rätt att delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska begära anbud genom en annons hos Visma Opic eller en annan allmänt tillgänglig elektronisk databas. Därefter kan myndigheten eller enheten förhandla med en eller flera av de leverantörer som har lämnat anbud.

I ett förenklat förfarande ska annonsen innehålla information om vad som ska upphandlas och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten. Av annonsen ska också framgå hur anbuden får lämnas, när anbuden senast ska ha kommit in samt hur länge anbudet ska vara bindande.

Förenklad upphandling på engelska

Simplified procedure

Gå tillbaka till alla ord