Vad gör en upphandlare?

En upphandlare genomför offentliga upphandlingar och konkurrensutsätter inköp av varor och tjänster inom den offentliga sektorn, det vill säga huvudsakligen skattefinansierade verksamheter inom stat, kommun och landsting. Som upphandlare kan du vara specialiserad inom ett specifikt område, exempelvis upphandling av konsulttjänster inom IT.

Arbetsuppgifter för en upphandlare

I upphandlarens arbetsuppgifter ingår bland annat att medverka i förstudier, ta fram kravställningar, utarbeta upphandlingsdokument, annonsera i elektroniska databaser samt utvärdera inkomna anbud. En upphandlare har ofta också ett koordinerande ansvar och projektledande roll. Det är inte ovanligt att upphandlaren samarbetar med uppdragsgivaren på myndigheten för att tillfredsställa dennes behov.

Upphandlare på engelska

Purchaser

Gå tillbaka till alla ord