Vad betyder direktupphandling?

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

  • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen, i vissa i lagen särskilt angivna
  • situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan
  • föregående annonsering, samt om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling på engelska

Direct award

Gå tillbaka till alla ord