Vad är socialt ansvarsfull upphandling?

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp, men innebär sammantaget att upphandlande myndigheter bidrar till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt genom att ta social hänsyn i samband med upphandling. Det kan exempelvis handla om att bidra till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning eller att säkerställa schyssta arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt.