Vad är OPS?

Offentlig-privat samverkan (OPS) är samlingsnamnet för den upphandlingsform som bygger på ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör. OPS avser vanligtvis en entreprenadform som kan tillämpas vid större bygg- och anläggningsprojekt eller infrastrukturinvesteringar.

Hur skiljer sig OPS från en vanlig upphandling?

Skillnaden mellan en vanlig upphandling, där den offentliga parten betalar, och OPS är att man i det senare fallet låter den privata aktören finansiera projektet. I och med detta lämnar den ekonomiska risken den offentliga verksamheten och det blir en så kallad OPS.

Offentlig-privat samverkan på engelska

Public-private initiatives

Gå tillbaka till alla ord