Vad innebär LUF?

LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, som utgörs av vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena.

Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning. Ofta förekommer att organ besitter ensamrätt att leverera och tillhandahålla distribution på dessa områden. Försäljningssektorernas marknad kännetecknas således av monopol eller oligopol samt avsaknaden av fri konkurrens.