Vad innebär idéburet offentligt ledarskap (IOP)?

IOP (idéburet offentligt partnerskap) är en modell för samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn för ett hållbart samhälle.

Idéburet offentligt partnerskap ingås av två eller flera parter som står inför en gemensam samhällsutmaning. IOP ämnar erbjuda en väg för samverkan inom det sociala området som varken har sin grund i offentlig upphandling eller bidragsgivning. Samarbetet är en frivillig verksamhet och ska därför vara frikopplad från en konkurrenssituation eller marknad. IOP har bland annat använts för att minska utsatthet hos EU-migranter samt i arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor.

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) på engelska

Voluntary sector organisation public partnership (VSOPP)

Gå tillbaka till alla ord