Vad är GPA?

Government Procurement Agreement (GPA) är ett reviderat internationellt avtal om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 1996. Det reviderade avtalet har uppdaterade regler för offentlig upphandling samt bidrar till att främja elektronisk upphandling.

GPA innebär att anslutna länder öppnar upp sin upphandlingsmarknad för leverantörer, varor, vissa tjänster och byggentreprenader till andra GPA-anslutna länder. Avtalet täcker upphandlingar från statliga myndigheter, lokala och regionala myndigheter samt dithörande bolag och upphandlande enheter inom försörjningssektorerna. Här väljer edlemsländerna själva, efter förhandling med övriga anslutna, i vilken utsträckning de vill öppna upp sin upphandlingsmarknad.