Vad är FEU?

Fördraget om Europeiska unionen (FEU), även känt som Maastrichtfördraget eller EU-fördraget som det oftast omnämns, trädde i kraft den 1 november 1993 och låg till grund för bildandet av Europeiska unionen. FEU är ett av unionens grundfördrag och fastslår EU:s grundläggande principer.

Fördraget är ett bindande avtal mellan EU-länderna som anger Europeiska unionens mål, utrikes- och säkerhetspolitik, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, förhållandet mellan EU och dess medlemsländer samt hur beslut ska fattas inom EU och hur fördragen kan ändras. Fördraget om Europeiska unionen har bland annat lett fram till upprättandet av pelarstrukturen och uppkomsten av euron.

Fördraget om Europeiska unionen (FEU) på engelska

Treaty on the Functioning of the European Union

Gå tillbaka till alla ord