Vad är EUT?

Europeiska unionens tidning (EUT) utkommer varje vardag på de officiella EU-språken. EUT är främsta källa till innehållet på EUR-Lex, som erbjuder fri tillgång till europeiska unionsrätten. EUT omfattar två serier: lagstiftning (L) och meddelanden och upplysningar (C).

EUT på engelska

Official journal of the European Communities