Vad är EUT?

Europeiska unionens tidning (EUT) utkommer varje dag på de officiella EU-språken. EUT är främsta källa till innehållet på EUR-Lex, som erbjuder fri tillgång till europeiska unionsrätten.

EUT på engelska

Official journal of the European Communities