Vad är ett upphandlingsverktyg?

Ett upphandlingsverktyg är en elektronisk tjänst som hjälper upphandlande myndigheter att genomföra upphandlingar på ett effektivt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler på området. Bland annat kräver dagens regelverk för offentliga upphandlingar att publiceringen av upphandlingsdokument, kommunikationen mellan upphandlande myndighet och anbudsgivare samt inlämnande av ansökan och anbud ska ske digitalt.

Upphandlingsverktyg på engelska

Procurement tool

Gå tillbaka till alla ord