Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal är en bestämmelse mellan en uppdragsgivare och en fristående uppdragstagare (till exempel en konsult). Ett uppdragsavtal skiljer sig från ett anställningsavtal (som används när en arbetsgivare anställer egna arbetstagare), genom att uppdragstagaren är fristående från arbetsgivaren samt frånvaron av en specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtalet. Därför omfattas inte uppdragsavtalet av lagen om anställningsskydd, som gäller vid ett vanligt anställningsavtal.

Vad innehåller ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal innehåller bland annat föreskrifter om vad som ingår i uppdraget, villkor för ersättning samt vem som har rättigheten till resultatet av ett uppdrag. Avtalet kan vara begränsat till en viss tidsfrist eller pågå tillsvidare.

Uppdragsavtal på engelska

Consultancy agreement

Gå tillbaka till alla ord