Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för de kontrakt som vid ett senare skede ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Vid upphandling enligt LOU får ett ramavtal gälla under fyra år. Undantagsvis får det löpa längre, om man kan uppge särskilda skäl för detta.

Vanlig avtalsform

En stor andel av alla upphandlingar som annonseras är just ramavtal. Det är en användbar och effektiv avtalsform för myndigheter som kan förutse återkommande behov av inköp i framtiden och som vill ha möjligheten att planera för dessa.