Vad är ett förfarande?

En myndighet eller enhet som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för denna. Ett förfarande för upphandling styr bland annat om det är tillåtet att förhandla med anbudsgivarna eller inte, vilka tidsfrister som gäller samt i vilka steg upphandlingen ska verkställas.

Hur väljer man förfarande?

Vilket eller vilka förfaranden en upphandlande myndighet kan välja bland beror på faktorer som avtalets värde, om det rör en tjänst eller inte samt vilken typ av tjänst som ska upphandlas. För att fastställa förfaranden bör den upphandlande myndigheten väga dessa mot vad ger bäst resultat med avseende på verksamhetens behov.

Upphandlingsprocessen får olika utformning beroende på vilket förfarande myndigheten väljer.

Förfarande på engelska

Procedure

Gå tillbaka till alla ord