Vad är ett avrop?

Ett avrop är en skriftlig eller muntlig beställning av en tjänst eller vara från ett ramavtal, som har uppkommit som resultatet av en offentlig upphandling.

Avrop kan också innebära en skriftlig avropsförfrågan som en upphandlande myndighet eller enhet formulerar och skickar till leverantörerna för ramavtalen.

Avrop på engelska

Call-off procedure