Vad är en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning är en utbildning som en huvudman, det vill säga en arbetsgivare, myndighet eller organisation, köper av ett lärosäte. Denna utbildning ska bidra till att kompetensutveckla medarbetare eller medlemmar och ofta handlar det om skräddarsydda utbildningar som en arbetsgivare beställer för sin personal.

Vem finansierar en uppdragsutbildning?

Det är företaget eller organisationen som utser deltagare till utbildningen och är också den som finansierar utbildningen. Utbildningen bedrivs med full kostnadstäckning och man behöver som deltagare inte bekosta något själv. Deltagarna behöver inte ha grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) för att få delta i utbildningarna, men ibland krävs vissa förkunskaper.

Uppdragsutbildning på engelska

Contract education

Gå tillbaka till alla ord