Vad är en tjänstekoncession?

En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänsteavtal, men innebär att ersättningen för en tjänst helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. En avgörande skillnad är att vid en tjänstekoncession övertar leverantören hela eller en betydande del av verksamhetsrisken som är kopplad till utnyttjandet av tjänsten.