Vad är en tillsynsmyndighet?

En tillsynsmyndighet är en kontrollmyndighet med ansvar att se till att en underordnad myndighet lever upp till de krav som ställs inom en viss verksamhet eller ett visst verksamhetsområdet. Regeringen fattar beslut om vilka tillsynsmyndigheter som ska finnas.