Vad är en sanningsförsäkran?

En sanningsförsäkran är ett skriftligt dokument som bifogas till en anbudsförfrågan vid en offentlig upphandling. I sin sanningsförsäkran ska anbudsgivaren intyga att den inte är är dömd för brott, som i annat fall skulle innebära uteslutning ur anbudsprocessen för offentlig upphandling, samt att dess ekonomiska förhållanden inte faller inom ramen för uteslutning. Enligt reglerna ska anbudsgivaren eller dess företrädare även intyga att denne inte har gjort sig skyldig till allvarliga fel inom rollen för sin yrkesutövning.

Hur lämnar man en sanningsförsäkran?

Anbudsgivaren skickar in sin sanningsförsäkran till den upphandlande myndigheten eller enheten, tillsammans med övrig dokumentation som ska bifogas i anbudsförfrågan.

Sanningsförsäkran på engelska

Statutory Declaration

Gå tillbaka till alla ord