Vad är en Public Bid Manager?

En Public Bid Manager är, till skillnad från en Bid Manager som har en projektledande roll i vinstdrivande verksamheters anbudsarbete, inriktad på handel mellan företag och offentlig sektor. Detta är en marknad som idag representerar 15% av Sveriges BNP. En Public Bid Manager kan förenklat beskrivas som ett företags motsvarighet till offentlig upphandlare och har ett helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen. Men istället för att ha en beställande roll, har en Public Bid Manager ett affärsmässigt uppdrag på leverantörssidan.

Public Bid Manager på engelska

Public Bid Manager

Gå tillbaka till alla ord