Vad är en oren accept?

För att ett avtal ska komma till stånd mellan två parter krävs att de ska ha utbytt anbud och accept. En accept innebär ett jakande svar på ett anbud och när denna når anbudsgivaren har man ett avtal. Om däremot mottagaren av anbudet vill göra ändringar i avtalsförslaget kallas det för oren accept. En oren accept leder således till att avtal inte sluts, men ses ofta som en del i en avtalsförhandling och betraktas som ett nytt anbud.

Oren accept på engelska

Conditional acceptance

Gå tillbaka till alla ord