Vad är en option?

Förenklat innebär en option rätten att köpa eller sälja tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod.

Ett slags avtal

En option är ett finansiellt instrument i form av ett värdepapper som ger innehavaren rätten att, på en i framtiden bestämd tidpunkt, köpa alternativt sälja en aktie eller ett index till ett avtalat pris, ett så kallat lösenpris. För att få denna rättighet betalar innehavaren (köparen) en premie till säljaren (som kallas utfärdare). Endast parten som har betalt denna premie har rättigheten att fullfölja avtalet, medan den andre har skyldigheten. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet inom avtalad tidsgräns upphör avtalet automatiskt att gälla.