Vad är en omvärldsanalys?

En omvärldsanalys definieras vanligtvis som en analys av de händelser och processer i omvärlden som påverkar en verksamhet och dess möjligheter att uppnå sina mål. Inom upphandlingsområdet kan omvärldsanalyser hjälpa organisationer, myndigheter och företag att bli bättre på att identifiera egna behov, kartlägga utbudet på marknaden, se hur andra inköpande organisationer arbetar samt vara uppdaterade om viktiga och aktuella samhällstrender, till exempel inom områden som digitalisering, robotisering, artificiell intelligens eller miljö och hållbarhet.

Omvärldsanalys på engelska

Environmental scanning

Gå tillbaka till alla ord