Vad är en markanvisningstävling?

Inför planering av nybygge i en stad kan kommunen fördela markanvisningar till olika aktörer på byggmarknaden. Inför en sådan fördelning utlyser kommunen vanligtvis en så kallad markanvisningstävling. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där de bästa projekten vinner. Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggherre och sedan tas en detaljplan för byggnationen fram. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla ett visst byggprojekt för kommunen inom en viss tidsperiod.

Vad är syftet med en markanvisningstävling?

Syftet med en markanvisningstävling är att den ska bidra med förslag om form och funktion för bygget, som på bästa sätt avspeglar den vision kommunen själv har för platsen. Ofta tas hänsyn till miljöfaktorer och social hållbarhet med i bedömningen.

Markanvisningstävling på engelska

Developer competition

Gå tillbaka till alla ord