Vad är en Bid Manager?

En Bid Manager är anbudsansvarig med en projektledande roll i vinstdrivande verksamheters anbudsarbete och är mer eller mindre delaktig i varje moment i anbudsprocessen. Målsättningen inom så kallat Bid Management (anbudshantering) är att formulera vinnande anbud för uppdragsgivarens räkning.

Vad gör en Bid Manager?

En Bid Manager analyserar anbudsförfrågningar, skriver och granskar anbud, sammanställer anbudsdokument, lämnar anbud samt bevakar anbudsgivningen med förhoppning att vinna kontrakt. En Bid Manager organiserar anbuden, men ska också säkerställa kundkravens efterlevnad och leverera strategiska metoder för att öka företagens möjligheter att vinna bud. I vissa fall kan rollen även innebära att proaktivt eftersöka och identifiera goda affärsmöjligheter.

Bid Manager på engelska

Bid Manager

Gå tillbaka till alla ord