Vad är en avtalsspärr?

Så länge en avtalsspärr löper får en myndighet inte ingå avtal i en upphandling. Under avtalsspärren kan anbudsgivarna ansöka om överprövning av upphandlingen i förvaltningsrätten. När avtalsspärren har löpt ut och beslut om tilldelning har fattats, kan avtal tecknas.