Vad är en anbudsgivare?

En anbudsgivare är en leverantör som lämnar ett anbud i en offentlig upphandling eller en annan form av anbudsförfarande. Ett anbud är ett erbjudande från en part om att ingå ett avtal med en annan part. I offentliga upphandlingar är ett anbud svaret på ett upphandlingsdokument från en upphandlande myndighet eller enhet. Oftast handlar det om ett skriftligt affärserbjudande från företaget som erbjuder sig att leverera en vara, tjänst eller byggentreprenad till myndigheten till ett visst pris.

Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster regleras av ett antal lagar och förordningar som syftar till att alla leverantörer ska behandlas jämlikt. Dessa regler gäller även själva anbudsförfarandet, det vill säga hur leverantörens anbud ska se ut, vad det ska innehålla och hur det ska lämnas till mottagaren.

Anbudsgivare på engelska

Tenderer

Gå tillbaka till alla ord