Vad är en anbudsförfrågan?

När ett företag har specialiserat sina krav och är redo att kontakta tänkbara leverantörer är det dags att formulera en anbudsförfrågan. En anbudsförfrågan är en muntlig eller skriftlig förfrågan riktad till anbudsgivare med önskemål om att denne ska lämna ett anbud. Anbudsförfrågan ska innehålla de krav på leverantören, varan eller tjänsten som frågeställaren anser vara viktiga samt möta de behov som frågeställaren har på anbudet.